SQL

SQL to język komputerowy przeznaczony do pracy ze zbiorami faktów i relacjami między nimi. W programach relacyjnych baz danych, takich jak Microsoft Office Access, język SQL jest używany do pracy z danymi. W odróżnieniu od wielu innych języków komputerowych język SQL nie sprawia trudności w czytaniu ani rozumieniu nawet początkującym użytkownikom. Tak jak wiele innych języków komputerowych, SQL stanowi międzynarodowy standard i jest uznawany przez organizacje zajmujące się standardami, takie jak ISO i ANSI.

Język SQL służy do opisywania zbiorów danych umożliwiających uzyskiwanie odpowiedzi na pytania. Używając języka SQL, trzeba pamiętać o poprawności składni. Składnia to zbiór reguł poprawnego łączenia elementów języka. Składnia języka SQL jest oparta na składni języka angielskiego i zawiera wiele takich samych elementów jak składnia języka Visual Basic for Applications (VBA).

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl